Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Symposiwm Ymchwil Meddyginiaethau Gogledd Cymru

1 Gorffennaf 2015
Cinio bwffe o 6.00pm
Gwesty Faenol Fawr, Llanelwy, LL18 5UN

Mae'r Dr Berwyn Owen (Pennaeth Staff Grŵp Rhaglen Glinigol Fferylliaeth a Rheoli Meddyginiaethau BCUHB), Alan Hughes (ar ran Fforwm Practisiau Lleol Gogledd Cymru y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol) a finnau yn eich gwahodd i fynychu’r Symposiwm Ymchwil Meddyginiaethau Gogledd Cymru Dydd Mercher, 1 Gorffennaf 2015, Gwesty Faenol Fawr, Llanelwy.

Mae cofrestru'n awr ar agor, ar gyfer cyflwyniadau llafar a phoster. Rydym yn falch iawn o gael Yr Athro Andrew Farmer o Brifysgol Rhydychain fel ein prif siaradwr.

Cliciwch yma i weld y raglen.

Rydym yn gobeithio y gallwch ymuno â ni.


Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Prifysgol Bangor Cymdeithas Fferyllol Frenhinol Cymru

Site footer